html paragraphs (پاراگراف های html)

 

المنت <p>  یک پاراگراف را تعریف میکند :

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>این یک پاراگراف است</p>

<p>این یک پاراگراف است</p>

<p>این یک پاراگراف است</p>

</body>

</html>

اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز کنید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

paragraphs


HTML Display(نمایش HTML)

شما نمی توانید مطمئن باشید که کد  HTML  چگونه نمایش داده خواهد شد.

صفحه های بزرگ یا کوچک و تغییر اندازه صفحه نتایج مختلفی ایجاد می کنند.

با  HTML ، شما نمی توانید خروجی را با افزودن فضاهای اضافی یا خطوط جدید در کد HTML خود تغییر دهید.

مرورگر فضاهای اضافی و خطوط اضافی را هنگامی که صفحه نمایش داده می شود حذف می کند.

به مثال زیر توجه کنید :

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>

این پاراگراف

شامل خط های زیاد

در منبع کد است

اما مرورگر

از آنها چشم پوشی میکند.

</p>

<p>

این پاراگراف

شامل خط های زیاد

در منبع کد است

اما مرورگر

از آنها چشم پوشی میکند.

</p>

<p>

تعداد خطوط در پاراگراف بستگی به اندازه پنجره مرورگر دارد، اگر اندازه پنجره مرورگر را تغییر دهید، تعداد خطوط در این پاراگراف تغییر خواهد کرد.

</p>

</body>

</html>

اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز کنید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

paragraphs


HTML Line Breaks(شکستن خط html)

المنت <br> یک شکست خط را تعریف میکند و به سطر بعدی میرود.

اگر که میخواهید به سطر جدید بروید به جای تعریف پاراگراف جدید از تگ <br> استفاده کنید .

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>این یک<br>پاراگراف<br>با سطرهای مختلف است</p>

</body>

</html>

اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز کنید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

paragraphs

 

 

تگ <br> یک تگ خالی است، به این معنی که تگ پایان ندارد.


The Poem Problem(مشکل  نوشتن شعر)

این شعر در یک خط نمایش داده می شود:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p>

  عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت

</p>

</body>

</html>

اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز کنید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

poet peoblem

 


The HTML <pre> Element

 

متن داخل عنصر <pre> در یک فونت ثابت (معمولا  Courier) نمایش داده می شود و هم فضای خالی و هم خط شکست ها را  حفظ می کند:

 

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<pre>

عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت

</pre>

</body>

</html>

 

اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز کنید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

pre paragraph

ملاحظه میشود که همه ی فضاهای خالی و همه ی خط شکست ها در نظر گرفته شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *