HTML

مقدمه

حتما تا حالا به این فکر افتاده اید که ای کاش میشد وبسایت مخصوص به خود را داشته باشید و میتوانستید  آن چیزهایی که دلتون میخواهد را در اینترنت منتشر کنید  و عموم مردم بتوانند آن را مشاهده کنند . 

ادامه مطلب

HTML چیست؟

HTML  اسکلت تمام صفحات وب است . HTML اغلب اولین زبانی است که توسط بازاریابان و طراحان وبسایت ها آموخته میشود . HTML ساختاری را برای ظاهر کردن و نمابش دادن محتوایی همچون عکس ها ، متن ها یا ویدیوها

ادامه مطلب

ویرایشگرهای HTML

خب حال میایم سراغ اینکه در چه محیطی میتوانیم کدهای HTML رو بنویسیم . نوشتن HTML با استفاده از NotePad یا  TextEdit صفحات وب را میتوان با استفاده از ویرایستار حرفه ای HTML  ایجاد و یا اصلاح کرد. با این

ادامه مطلب

مثالهای پایه ای از HTML

نگران نباشید اگر که در این مثالها از تگهایی استفاده شده است که شما آنها را بلد نیستید . در فصلهای بعد با همه ی این تگها آشنا خواهید شد و آنها را یاد خواهید گرفت . HTML documents (سندهای

ادامه مطلب

HTML elements(المان های HTML)

یک المنت  HTML معمولا شامل تگ شروع و تگ پایان است، به همراه محتوایی که در بین دو تگ قرار میگیرد. <tagname>محل قرار گیری محتوا ها…</tagname> یک المنت HTML  شامل تگ شروع تا تگ پایان و هر چیزی که بین

ادامه مطلب

Html attribute(صفات html)

Attribute ها اطلاعات اضافی در مورد المنتهای  HTML ارائه می دهند. Html attribute تمام عناصر(المنت) HTML می توانند دارای attributes(صفات) باشند. Attribute ها اطلاعات اضافی در مورد یک عنصر(المنت) ارائه می کنند. Attribute ها همیشه در تگ شروع (start tag)

ادامه مطلب

Html headings(عنوان های html )

عنوان ها توسط تگهای <h1> تا <h6> تعریف میشوند . <h1> مهمترین عنوان را تعریف می کند. <h6> کم اهمیت ترین  عنوان را تعریف می کند. <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>عنوان ۱</h1> <h2>عنوان ۲</h2> <h3>عنوان ۳</h3> <h4>عنوان ۴</h4> <h5>عنوان ۵</h5>

ادامه مطلب

html paragraphs (پاراگراف های html)

  المنت <p>  یک پاراگراف را تعریف میکند : <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>این یک پاراگراف است</p> <p>این یک پاراگراف است</p> <p>این یک پاراگراف است</p> </body> </html> اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز

ادامه مطلب

HTML text formatting(فرمت متنهای html)

HTML <b> and <strong> Elements المنت <b> متن را بولد (چاق ) میکند.یعنی چی ؟ به مثال زیر توجه فرمایید :

 اگر کد بالا را در  notepad  بنویسید و آن را توسط مرورگر باز کنید خروجی به صورت زیر

ادامه مطلب